Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die lid is van Atelier Meesters  of lid wil worden.
1b. Atelier Meesters is een activiteit van De Kunst Collega’s B.V., gevestigd in Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343058.
1c. Leden van Atelier Meesters accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. 

2. Doelstellingen
2a. Atelier Meesters heeft als primaire doel haar leden, zijnde kunstenaars, te faciliteren bij (verdere) vergroting van hun kennis en kunde aangaande hun professie of hobby.
2b Daartoe biedt Atelier Meesters, overwegend in samenwerking met derden, haar leden allerlei opleidingen, master classes, cursussen, bijeenkomsten, bezoeken aan top kunstenaars, enzovoorts. De activiteiten zijn informerend, inspirerend en instruerend.
2c. Leden genieten bij deelname aan de opleidingen kortingen. Daarnaast worden jaarlijks een of meer workshops aangeboden waaraan deelname voor leden kosteloos is.
2d. Ook worden nieuwe en bestaande producten en materialen aangeboden, meestal kosteloos.    
2e. Leden worden over de activiteiten geïnformeerd met een periodieke digitale nieuwsbrief.

3. Leden 
3a. Alle beeldend kunstenaars kunnen lid worden van Atelier Meesters, ongeacht hun opleidingen en disciplines. 
3b. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
3c. Leden hebben rechten die ze periodiek in digitale nieuwsbrieven voorgelegd krijgen. 
3d. Leden zijn volledig vrij in het wel of niet deelnemen aan aangeboden activiteiten en evenementen. Zonder aanmelding voor een activiteit, is er geen deelname.
3e. De aangeboden activiteiten en voordelen kunnen per jaar verschillen.

4. Aanmelden en opzeggen
4a. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier dat deel uitmaakt van de website van Atelier Meesterswww.ateliermeesters.nl
4b. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
4c. Zonder opzegging minimaal 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar continueert het lidmaatschap telkens voor 12 maanden.
4d. Opzegging moet op de website van Atelier Meesters (www.ateliermeesters.nl) plaatsvinden via het persoonlijke online account.
4e. Na geldige opzegging, eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het lidmaatschapsjaar.

5. Atelier Dag
5a. De Atelier Dag is een praktische (jaarlijkse) studiedag met een groot aantal workshops, waaraan door kunstenaars wordt deelgenomen die hun hun kennis en vaardigheden willen vergroten. 
5b. Leden van Atelier Meesters krijgen 50% korting op de deelnamekosten van de Atelier Dag en betalen daardoor geen € 78,- maar slechts € 39,-voor deelname waarbij deelname aan een workshop naar keuze is inbegrepen. 
5c. Deelname aan elke volgende workshop kost normaal € 44,-. Leden van Atelier Meesters krijgen € 10,- korting op elke extra workshop. 
5d. Alle bedragen in dit artikel zijn incl. BTW.

6. Gratis productenpakket
6a. Na een jaar lidmaatschap hebben leden jaarlijks recht op een productpakket met een consumentenwaarde van € 50,-.
6b. Ingeval een lid geen prijs stelt op het productenpakket of Atelier Meesters niet alle leden een pakket ter beschikking kan stellen, zal Atelier Meesters de leden die geen pakket willen of kunnen krijgen, € 38,72 extra korting op de deelnamekosten aan de Atelier Dag bieden, waardoor zij in het totaal geen deelnamekosten (€ 77,44,-) betalen. Als extra alternatief zal de leden die geen productenpakket willen of kunnen krijgen, € 20,- korting op de jaarcontributie geboden worden. 
6c. Alle bedragen in dit artikel zijn incl. BTW.

7. Diensten van derden
7a. Atelier Meesters biedt haar leden diensten aan die door derden worden geleverd, waaronder cursussen en workshops.
7b. Atelier Meesters is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, noch de kwaliteit van de uitvoering van diensten die door derden worden geleverd.
7c. Ingeval een lid niet tevreden is over door een derde geleverde dienst(en), neemt Atelier Meesters daar graag kennis van, zodat bekeken kan worden of de dienstverlening door deze derde aangepast of beëindigd moet worden.
 
8. Kosten
8a. Naast een eenmalige entreefee, te voldoen bij de start van het lidmaatschap, is jaarlijks contributie verschuldigd.
8b. De contributie wordt op de website van de Atelier Meesters aangegeven. 
8c. Atelier Meesters heeft het recht om de kosten die leden betalen voor hun lidmaatschap aan te passen wanneer daartoe aanleiding is. Hiervan zal melding worden gemaakt in de nieuwsbrief. 
8d. Ingeval tijdige betaling van verschuldigde kosten uitblijft, is Atelier Meesters gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij alle daaraan verbonden kosten het lid ten laste vallen.
 
9. Communicatie
9a. De contacten tussen Atelier Meesters en de leden vinden in de regel plaats via e-mail. Om die reden moeten leden van Atelier Meesters een e-mailadres hebben waarop zij bereikbaar zijn. 
9b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan Atelier Meesters doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt. 
9c. De gevolgen van een niet werkend e-mailadres kunnen Atelier Meesters nooit aangerekend worden.
9d. De voertaal van Atelier Meesters is Nederlands. Leden worden geacht de Nederlandse taal machtig te zijn.
 
10. Persoonsgegevens
10a. Atelier Meesters houdt een bestand bij met gegevens van haar leden. 
10b. De gegevens worden alleen gebruikt door Atelier Meesters. Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden. 
10c. In de gevallen dat een lid gebruik maakt van een dienst of diensten die door een derde wordt of worden geleverd, kan die derde partij ook de persoonsgegevens van het lid opslaan. Atelier Meesters draagt gen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop dat gebeurt, noch op het gebruik van de persoonsgegevens die door derden worden opgeslagen.
 
11. Overige
11a. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. 
11b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 augustus 2017 en vervangt alle voorgaande versies.
11c. In gevallen die zich voordoen en die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, zal door Atelier Meesters naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. 
11d. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van Atelier Meesters bepalend. 
11e. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Workshops

  Datum:
  01/09/2018 - 09:30
  Docent
  Rob de Reus
  Locatie:
  Uitgeest, Meldijk 54
  Prijs: €52.00 voor leden: € 26,00
  Inhoud:

  Bij Schilderschool Rob de Reus leert u realistisch schilderen met olie- en acrylverf. Met ambacht en professionaliteit hoog in het vaandel leert u het vak eigen maken en werkt u naar een eigen stijl binnen het (sur)realisme.

  Nee
  0 van de 20 plekken bezet
  Datum:
  03/01/2019 - 10:00 tot 17/01/2019 - 16:00
  Docent
  Mieke Robben
  Locatie:
  Breda
  Prijs: €300.00 voor leden: € 270,00
  Inhoud:

  Je maakt echt stappen in het maken van een gelijkend portret in eigen stijl.
  Er is aandacht voor:

  Nee
  4 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  04/01/2019 - 10:00 tot 18/01/2019 - 16:00
  Docent
  Mieke Robben
  Locatie:
  Breda
  Prijs: €300.00 voor leden: € 270,00
  Inhoud:

  Je maakt echt stappen in het maken van een gelijkend portret in eigen stijl.
  Er is aandacht voor:

  Nee
  2 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  09/03/2019 - 09:30 tot 15:30
  Docent
  Peter Maasdam
  Locatie:
  Amsterdam Art Center
  Prijs: €27.50 voor leden: € 17,50
  Inhoud:

  Het Event voor creatieve ondernemers dat je business zal Boosten. Want, creatief ondernemerschap ofwel ART-repreneurschap, hoe doe je dat? Geld verdienen met jouw Passie? 

  Nee
  0 van de 20 plekken bezet
  Datum:
  08/05/2019 - 09:30 tot 10/05/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  22/05/2019 - 09:30 tot 24/05/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  05/06/2019 - 09:30 tot 07/06/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  19/06/2019 - 09:30 tot 21/06/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  10/07/2019 - 09:30 tot 12/07/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  22/07/2019 - 10:00 tot 12:00
  Docent
  testdocent_448
  Locatie:
  test
  Prijs: €14.95 voor leden: € 12,50
  Inhoud:

  Test123123

  Nee
  0 van de oneindig plekken bezet
  Datum:
  14/08/2019 - 09:30 tot 16/08/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  28/08/2019 - 09:30 tot 30/08/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  04/09/2019 - 09:30 tot 06/09/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strandvan Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  18/09/2019 - 09:30 tot 20/09/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet

Atelier belicht

‘Mijn grootste drijfveer is mijn streven naar perfectie. Ik wil altijd weer beter werk maken. Beter van compositie, beter in de details, beter, beter. Ik word er soms zelf gek van.’

George Christiaans.

www.ateliermeesters.nl

‘Ik experimenteer graag met de kleuren door, wat anderen zeggen, ze te overdrijven. Ik dik de kleuren aan en accentueer daarmee aspecten van mijn werk.’

Anneke van Vandaag.