Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die lid is van Atelier Meesters  of lid wil worden.
1b. Atelier Meesters is een activiteit van De Kunst Collega’s B.V., gevestigd in Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343058.
1c. Leden van Atelier Meesters accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. 

2. Doelstellingen
2a. Atelier Meesters heeft als primaire doel haar leden, zijnde kunstenaars, te faciliteren bij (verdere) vergroting van hun kennis en kunde aangaande hun professie of hobby.
2b Daartoe biedt Atelier Meesters, overwegend in samenwerking met derden, haar leden allerlei opleidingen, master classes, cursussen, bijeenkomsten, bezoeken aan top kunstenaars, enzovoorts. De activiteiten zijn informerend, inspirerend en instruerend.
2c. Leden genieten bij deelname aan de opleidingen kortingen. Daarnaast worden jaarlijks een of meer workshops aangeboden waaraan deelname voor leden kosteloos is.
2d. Ook worden nieuwe en bestaande producten en materialen aangeboden, meestal kosteloos.    
2e. Leden worden over de activiteiten geïnformeerd met een periodieke digitale nieuwsbrief.

3. Leden 
3a. Alle beeldend kunstenaars kunnen lid worden van Atelier Meesters, ongeacht hun opleidingen en disciplines. 
3b. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
3c. Leden hebben rechten die ze periodiek in digitale nieuwsbrieven voorgelegd krijgen. 
3d. Leden zijn volledig vrij in het wel of niet deelnemen aan aangeboden activiteiten en evenementen. Zonder aanmelding voor een activiteit, is er geen deelname.
3e. De aangeboden activiteiten en voordelen kunnen per jaar verschillen.

4. Aanmelden en opzeggen
4a. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier dat deel uitmaakt van de website van Atelier Meesterswww.ateliermeesters.nl
4b. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
4c. Zonder opzegging minimaal 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar continueert het lidmaatschap telkens voor 12 maanden.
4d. Opzegging moet op de website van Atelier Meesters (www.ateliermeesters.nl) plaatsvinden via het persoonlijke online account.
4e. Na geldige opzegging, eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het lidmaatschapsjaar.

5. Atelier Dag
5a. De Atelier Dag is een praktische (jaarlijkse) studiedag met een groot aantal workshops, waaraan door kunstenaars wordt deelgenomen die hun hun kennis en vaardigheden willen vergroten. 
5b. Leden van Atelier Meesters krijgen 50% korting op de deelnamekosten van de Atelier Dag en betalen daardoor geen € 78,- maar slechts € 39,-voor deelname waarbij deelname aan een workshop naar keuze is inbegrepen. 
5c. Deelname aan elke volgende workshop kost normaal € 44,-. Leden van Atelier Meesters krijgen € 10,- korting op elke extra workshop. 
5d. Alle bedragen in dit artikel zijn incl. BTW.

6. Gratis productenpakket
6a. Na een jaar lidmaatschap hebben leden jaarlijks recht op een productpakket met een consumentenwaarde van € 50,-.
6b. Ingeval een lid geen prijs stelt op het productenpakket of Atelier Meesters niet alle leden een pakket ter beschikking kan stellen, zal Atelier Meesters de leden die geen pakket willen of kunnen krijgen, € 38,72 extra korting op de deelnamekosten aan de Atelier Dag bieden, waardoor zij in het totaal geen deelnamekosten (€ 77,44,-) betalen. Als extra alternatief zal de leden die geen productenpakket willen of kunnen krijgen, € 20,- korting op de jaarcontributie geboden worden. 
6c. Alle bedragen in dit artikel zijn incl. BTW.

7. Diensten van derden
7a. Atelier Meesters biedt haar leden diensten aan die door derden worden geleverd, waaronder cursussen en workshops.
7b. Atelier Meesters is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, noch de kwaliteit van de uitvoering van diensten die door derden worden geleverd.
7c. Ingeval een lid niet tevreden is over door een derde geleverde dienst(en), neemt Atelier Meesters daar graag kennis van, zodat bekeken kan worden of de dienstverlening door deze derde aangepast of beëindigd moet worden.
 
8. Kosten
8a. Naast een eenmalige entreefee, te voldoen bij de start van het lidmaatschap, is jaarlijks contributie verschuldigd.
8b. De contributie wordt op de website van de Atelier Meesters aangegeven. 
8c. Atelier Meesters heeft het recht om de kosten die leden betalen voor hun lidmaatschap aan te passen wanneer daartoe aanleiding is. Hiervan zal melding worden gemaakt in de nieuwsbrief. 
8d. Ingeval tijdige betaling van verschuldigde kosten uitblijft, is Atelier Meesters gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij alle daaraan verbonden kosten het lid ten laste vallen.
 
9. Communicatie
9a. De contacten tussen Atelier Meesters en de leden vinden in de regel plaats via e-mail. Om die reden moeten leden van Atelier Meesters een e-mailadres hebben waarop zij bereikbaar zijn. 
9b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan Atelier Meesters doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt. 
9c. De gevolgen van een niet werkend e-mailadres kunnen Atelier Meesters nooit aangerekend worden.
9d. De voertaal van Atelier Meesters is Nederlands. Leden worden geacht de Nederlandse taal machtig te zijn.
 
10. Persoonsgegevens
10a. Atelier Meesters houdt een bestand bij met gegevens van haar leden. 
10b. De gegevens worden alleen gebruikt door Atelier Meesters. Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden. 
10c. In de gevallen dat een lid gebruik maakt van een dienst of diensten die door een derde wordt of worden geleverd, kan die derde partij ook de persoonsgegevens van het lid opslaan. Atelier Meesters draagt gen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop dat gebeurt, noch op het gebruik van de persoonsgegevens die door derden worden opgeslagen.
 
11. Overige
11a. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. 
11b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 augustus 2017 en vervangt alle voorgaande versies.
11c. In gevallen die zich voordoen en die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, zal door Atelier Meesters naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. 
11d. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van Atelier Meesters bepalend. 
11e. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Workshops

  Datum:
  01/01/2019 - 09:30 tot 31/12/2019 - 22:00
  Docent
  Rob de Reus
  Locatie:
  Uitgeest, Meldijk 54
  Prijs: €52.00 voor leden: € 26,00
  Inhoud:

  Bij Schilderschool Rob de Reus leert u realistisch schilderen met olie- en acrylverf. Met ambacht en professionaliteit hoog in het vaandel leert u het vak eigen maken en werkt u naar een eigen stijl binnen het (sur)realisme.

  Nee
  0 van de 20 plekken bezet
  Datum:
  01/01/2019 - 19:00 tot 31/12/2019 - 22:00
  Docent
  Ruben van der Meer
  Locatie:
  Leimuiden
  Prijs: €52.00 voor leden: € 46,80
  Inhoud:

  Leer realistisch of abstract tekenen en schilderen. Iedere dinsdagavond van 19.00-22.00 uur.

  Nee
  1 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  10/03/2019 - 14:00 tot 14/04/2019 - 15:30
  Docent
  Joanne Zegers
  Locatie:
  Westzaan, Noord-Holland
  Prijs: €90.00 voor leden: € 81,00
  Inhoud:

  In 6 lessen wordt u meegenomen langs tal van stromingen waarbij altijd de historische context wordt uitgelegd.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  13/03/2019 - 10:00 tot 15/03/2019 - 16:00
  Docent
  Marian Filarski
  Locatie:
  Schijndel, Noord-Brabant
  Prijs: €375.00 voor leden: € 337,50
  Inhoud:

  Je begint met tekenen en komt tot een favoriete manier van tekenen. Daarna ga je verder met schilderen en gemengde technieken.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  15/03/2019 - 09:30 tot 19/04/2019 - 11:00
  Docent
  Joanne Zegers
  Locatie:
  Westzaan, Noord-Holland
  Prijs: €90.00 voor leden: € 81,00
  Inhoud:

  In 6 lessen wordt u meegenomen langs tal van stromingen waarbij altijd de historische context wordt uitgelegd.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  15/03/2019 - 11:15 tot 19/04/2019 - 12:45
  Docent
  Joanne Zegers
  Locatie:
  Westzaan, Noord-Holland
  Prijs: €105.00 voor leden: € 94,50
  Inhoud:

  Horizon en verdwijnpunt zijn essentieel voor het creëren van diepte volgens de leer van het 1 punts- en tweepuntsperspectief.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  15/03/2019 - 13:30 tot 05/07/2019 - 16:00
  Docent
  Joanne Zegers
  Locatie:
  Westzaan, Noord-Holland
  Prijs: €300.00 voor leden: € 270,00
  Inhoud:

  Op vrijdagmiddagen staat het atelier van Joanne Zegers open voor mensen die graag begeleid willen worden bij het maken van hun werk. Het gaat om schilders met enige ervaring die verder willen komen en meer vrijheid zoeken in hun werk.

  Nee
  0 van de 5 plekken bezet
  Datum:
  23/03/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Sylvia van Ostende
  Locatie:
  Emmer-Compascuum, Drenthe
  Prijs: €57.50 voor leden: € 51,75
  Inhoud:

  Een unieke workshop met nieuwe technieken! Deze technieken worden uitgelegd en dan ga je aan de slag om je eigen, unieke multimedia doek te maken.

  Nee
  0 van de 18 plekken bezet
  Datum:
  23/03/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood.

  De workshop is inclusief materiaal en een heerlijke lunch.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  24/03/2019 - 10:00 tot 16:30
  Docent
  Madeleine Corbey
  Locatie:
  Dieren, Gelderland
  Prijs: €70.00 voor leden: € 63,00
  Inhoud:

  Een dag werken in  ca. 5 kilo speksteen of albast. 
  Kosten workshop excl. steen,  incl. koffie/thee en lekkere lunch.
   

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  03/04/2019 - 09:30 tot 13/06/2019 - 22:00
  Docent
  Alice Buis
  Locatie:
  Oosterwolde, Gelderland
  Prijs: €185.00 voor leden: € 166,50
  Inhoud:

  Bij toepassing van deze techniek wordt een schilderij in meerdere lagen opgebouwd, te beginnen met de onderschildering.

  Nee
  0 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  06/04/2019 - 10:00 tot 15:00
  Docent
  Henny Schaapman
  Locatie:
  Wijhe, Overijssel
  Prijs: €50.00 voor leden: € 45,00
  Inhoud:

  In deze workshop maak je kennis met druk en stempeltechnieken…werken je vanuit je intuïtie wordt hier gestimuleerd …volg je gevoel, je zult je steeds vrijer voelen  en creëert de mooiste werken.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  06/04/2019 - 10:00 tot 16:00
  Docent
  Marian Filarski
  Locatie:
  Schijndel, Noord-Brabant
  Prijs: €125.00 voor leden: € 112,50
  Inhoud:

  Beredeneer jij alles, maar zou je juist meer op je intuïtie willen vertrouwen? Ben je perfectionistisch en zou je willen leren om los te laten? Dan is deze workshop een must voor jou! Oude patronen en denkbeelden worden buiten de deur gezet.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  06/04/2019 - 10:00 tot 16:30
  Docent
  Jolanda van Hattum
  Locatie:
  Apeldoorn, Gelderland
  Prijs: €104.50 voor leden: € 95,00
  Inhoud:

  Je kunt vanuit drie koele kleuren en wit alles maken. Zelfs zwart en grijs. Eigenlijk nog mooier, want je maakt namelijk je eigen kleuren.
  Wil je meer weten dan de basis kleurenleer dan is dit wat voor jou.

  Nee
  0 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  06/04/2019 - 13:00 tot 27/04/2019 - 16:00
  Docent
  Dennis Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €160.00 voor leden: € 144,00
  Inhoud:

  De eerste les bestaat uit algemene oefeningen en technieken, de daarop volgende lessen ga je aan de slag met een portret naar keuze.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  13/04/2019 - 10:00 tot 15:30
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €50.00 voor leden: € 45,00
  Inhoud:

  Tijdens een Open Atelier dag kan je werken aan je eigen thema, in je eigen techniek. Het is dus geen klassikale workshop.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  13/04/2019 - 10:00 tot 16:00
  Docent
  Madama
  Locatie:
  Hellevoetsluis, Zuid-Holland
  Prijs: €125.00 voor leden: € 112,50
  Inhoud:

  De krachtcirkel staat voor het centrum van je Zijn, met de kwaliteit die jij in je leven wilt uitdragen en vormgeven. De kracht van de zon in jezelf, jouw IK BEN.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  15/04/2019 - 10:00 tot 19/04/2019 - 16:00
  Docent
  Mieke Robben
  Locatie:
  Breda, Noord-Brabant
  Prijs: €495.00 voor leden: € 445,50
  Inhoud:

  Workshops portretschilderen onder deskundige begeleiding, in kleine groep en fijne omgeving.

  Nee
  5 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  16/04/2019 - 10:00 tot 17/04/2019 - 16:00
  Docent
  Marian Filarski
  Locatie:
  Schijndel, Noord-Brabant
  Prijs: €250.00 voor leden: € 225,00
  Inhoud:

  Hoe breng je een tekening over op metaal? Of hoe breng je een foto over op hout of (plexi)glas?

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  20/04/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de oneindig plekken bezet
  Datum:
  01/05/2019 - 09:30 tot 05/05/2019 - 16:00
  Docent
  Madeleine Corbey
  Locatie:
  B&B De Raayhof, Pannerden
  Prijs: €500.00 voor leden: € 450,00
  Inhoud:

  Je start na de ontvangst met koffie of thee met het uitzoeken van jouw steen.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  08/05/2019 - 09:30 tot 10/05/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  15/05/2019 - 10:00 tot 17/05/2019 - 16:00
  Docent
  Marian Filarski
  Locatie:
  Schijndel, Noord-Brabant
  Prijs: €375.00 voor leden: € 337,50
  Inhoud:

  Deze workshop gaat over contrasten en grote vormen. Je leert hoe je door middel van schudden en vegen andere vormsoorten kunt creëren.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  17/05/2019 - 09:30 tot 20/09/2019 - 12:00
  Docent
  Madeleine Corbey
  Locatie:
  Atelier Allegro in Duiven, Gelderland
  Prijs: €160.00 voor leden: € 144,00
  Inhoud:

  Tien weken beeldhouwen in buiten atelier in Duiven.

  Maximaal 6 cursisten, dus een kleine groep. Lekker aan het werk, met indien gewenst veel begeleiding.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  18/05/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  20/05/2019 - 19:30 tot 23/09/2019 - 22:00
  Docent
  Madeleine Corbey
  Locatie:
  Atelier Allegro in Duiven
  Prijs: €160.00 voor leden: € 144,00
  Inhoud:

  Lekker aan het werk, met indien gewenst veel begeleiding. De cursus is inclusief gebruik van gereedschap en basismateriaal. De steen is ter plaatse te koop.

  Op maandag is de cursus s'avonds met een klein groepje, maximaal 4 cursisten.

  Nee
  0 van de 4 plekken bezet
  Datum:
  21/05/2019 - 10:00 tot 13/08/2019 - 16:30
  Docent
  Jolanda van Hattum
  Locatie:
  Klarenbeek, Gelderland
  Prijs: €110.00 voor leden: € 98,00
  Inhoud:

  Maak een sculptuur van steen o.l.v. docente Jolanda van Hattum.  De workshops zijn geschikt voor starters en gevorderden.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  21/05/2019 - 10:00 tot 13/08/2019 - 16:30
  Docent
  Jolanda van Hattum
  Locatie:
  Klarenbeek, Gelderland
  Prijs: €155.00 voor leden: € 140,00
  Inhoud:

  Maak een sculptuur van steen o.l.v. docente Jolanda van Hattum.  De workshops zijn geschikt voor starters en gevorderden.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  22/05/2019 - 09:30 tot 24/05/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  25/05/2019 - 11:00 tot 17:00
  Docent
  Dennis Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €125.00 voor leden: € 112,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij met paletmes een mooi olieverf schilderij gemaakt wordt. Schilderen met het mes is een uitdaging. Wat je mist aan detail krijg je dubbel en dwars terug aan structuur en sfeer.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  02/06/2019 - 09:00 tot 07/06/2019 - 13:00
  Docent
  Jenneke Brunnekreeft
  Locatie:
  Toscane
  Prijs: voor leden: € 395,00
  Inhoud:

  Een unieke kans om het prachtige Toscaanse landschap te schilderen "en plein air". Onder begeleiding van kunstenares Jenneke Brunnekreeft krijgt u iedere dag les van 9.00 tot 13.00 uur.

  Nee
  3 van de 10 plekken bezet
  Datum:
  03/06/2019 - 10:00 tot 07/06/2019 - 17:00
  Docent
  Brita Seifert
  Locatie:
  Aijen, Limburg
  Prijs: €475.00 voor leden: € 427,50
  Inhoud:

  In deze workshop leer je hoe je potloden, kleurpotloden, houtskool en pastels moet hanteren en leer je de basis voor (foto) realistische tekeningen.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  05/06/2019 - 09:30 tot 07/06/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  08/06/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €55.00 voor leden: € 49,50
  Inhoud:

  Tijdens deze intensieve dag leer je veel over kleur- en lijnperspectief, het belang van het maken van een ‘spannende’ compositie, schilderen van luchten en het bereiken van sfeer in jouw schilderij.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  10/06/2019 - 09:30 tot 14/06/2019 - 13:00
  Docent
  Nicolette Ingeneeger
  Locatie:
  Auvergne
  Prijs: €300.00 voor leden: € 250,00
  Inhoud:

  Kern van de cursus is mengkleuren, perspectief, stofuitdrukking, schaduw, dus de technische kant van het schilderen. Bij de workshops wordt met name alkyd-verf gebruikt.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  11/06/2019 - 10:00 tot 16:00
  Docent
  Daniella de Bont
  Locatie:
  Kaatsheuvel, Noord-Brabant
  Prijs: €125.00 voor leden: € 110,00
  Inhoud:

  Ontwerp uw eigen unieke zilveren sieraad.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  15/06/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  15/06/2019 - 13:00 tot 06/07/2019 - 16:00
  Docent
  Dennis Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €160.00 voor leden: € 144,00
  Inhoud:

  Je leert over proporties, hoe je een portret opzet en verschillenden teken technieken met potlood en grafietpoeder.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  19/06/2019 - 09:30 tot 21/06/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  20/06/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €55.00 voor leden: € 49,50
  Inhoud:

  Tijdens deze workshop leer je over de verhoudingen van het gezicht en de specifieke expressie die elk gezicht zo verschillend maakt. Het is een goede training in het kijken.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  21/06/2019 - 09:30 tot 16:00
  Docent
  Ingrid van der Meer
  Locatie:
  Wouwse Plantage, Noord-Brabant
  Prijs: €65.00 voor leden: € 58,50
  Inhoud:

  Het maken van één of meerdere geëmailleerde werkstukken, waarna diverse methodes van patroonoverbrenging worden besproken en toegepast.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  24/06/2019 - 10:00 tot 28/06/2019 - 17:00
  Docent
  Brita Seifert
  Locatie:
  Aijen, Limburg
  Prijs: €475.00 voor leden: € 427,50
  Inhoud:

  Deze workshop geeft een introductie van basistechnieken van realistische olieverfschilderij - een beetje theorie combineert met veel praktische toepassing en advies en is afgestemd op de schildertechnieken van de oude meesters.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  01/07/2019 - 10:00 tot 05/07/2019 - 16:00
  Docent
  Daniella de Bont
  Locatie:
  Kaatsheuvel, Noord-Brabant
  Prijs: €495.00 voor leden: € 445,50
  Inhoud:

  Bent u op zoek naar een leuke creatieve workshop met een persoonlijk en uniek eindresultaat, dan is dit echt iets voor u.

  Nee
  0 van de 6 plekken bezet
  Datum:
  05/07/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €55.00 voor leden: € 49,50
  Inhoud:

  Tijdens deze intensieve dag leer je veel over kleur- en lijnperspectief, het belang van het maken van een ‘spannende’ compositie, schilderen van luchten en het bereiken van sfeer in jouw schilderij.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  08/07/2019 - 12:00 tot 10/07/2019 - 16:00
  Docent
  Brita Seifert
  Locatie:
  Aijen, Limburg
  Prijs: €175.00 voor leden: € 157,50
  Inhoud:

  In deze workshop leren we tekenen met kleurpotloden en pastelkrijt op canvas: Hoe je diepte, volume, sfeer en leven bereikt. Veel aandacht voor de biancoscuro van de oude meesters en de realistische weergave van oppervlakken.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  09/07/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €50.00 voor leden: € 45,00
  Inhoud:

  Tijdens een Open Atelierdag kan je werken aan je eigen thema, in je eigen techniek. Het is dus geen klassikale workshop.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  10/07/2019 - 09:30 tot 12/07/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  10/07/2019 - 09:30 tot 14/07/2019 - 16:00
  Docent
  Madeleine Corbey
  Locatie:
  Landgoed Halsaf, Babberich
  Prijs: €535.00 voor leden: € 481,50
  Inhoud:
  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  15/07/2019 - 10:00 tot 19/07/2019 - 13:00
  Docent
  Joanne Zegers
  Locatie:
  Domaine Les Gonies, Frankrijk
  Prijs: €125.00 voor leden: € 112,50
  Inhoud:

  Altijd al willen leren schetsen? Trefzeker een ‘krabbel’ kunnen maken, zodat je deze later kan gebruiken als notitie of voorstudie?

  Nee
  0 van de oneindig plekken bezet
  Datum:
  20/07/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt. 

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  22/07/2019 - 10:00 tot 25/07/2019 - 13:00
  Docent
  Jolanda van Hattum
  Locatie:
  Apeldoorn, Gelderland
  Prijs: €145.00 voor leden: € 127,50
  Inhoud:

  Vier dagdelen experimenteel tekenen en schilderen. Het loslaten van wat je ziet en daar een eigen twist aan geven...

  Nee
  0 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  22/07/2019 - 14:00 tot 25/07/2019 - 17:00
  Docent
  Jolanda van Hattum
  Locatie:
  Apeldoorn, Gelderland
  Prijs: €145.00 voor leden: € 127,50
  Inhoud:

  Vier dagdelen experimenteel tekenen en schilderen. Het loslaten van wat je ziet en daar een eigen twist aan geven...

  Nee
  0 van de 7 plekken bezet
  Datum:
  27/07/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  In deze workshop laten we zien hoe je een tekening opzet, hoe je leert schetsen en hoe je een tekening uitwerkt. We gaan veel oefeningen doen over kleur, contrast, structuur en detail.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  28/07/2019 - 09:30 tot 17:00
  Docent
  Pauline Bakker
  Locatie:
  Bergen, Noord-Holland
  Prijs: €55.00 voor leden: € 49,50
  Inhoud:

  Tijdens deze intensieve dag leer je veel over kleur- en lijnperspectief, het belang van het maken van een ‘spannende’ compositie, schilderen van luchten en het bereiken van sfeer in jouw schilderij.

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  14/08/2019 - 09:30 tot 16/08/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  28/08/2019 - 09:30 tot 30/08/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  31/08/2019 - 13:00 tot 21/09/2019 - 16:00
  Docent
  Dennis Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €160.00 voor leden: € 144,00
  Inhoud:

  Je leert over proporties, hoe je een portret opzet en verschillenden teken technieken met potlood en grafietpoeder.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  02/09/2019 - 09:30 tot 06/09/2019 - 13:00
  Docent
  Nicolette Ingeneeger
  Locatie:
  Les Guis Virlet, Frankrijk
  Prijs: €300.00 voor leden: € 250,00
  Inhoud:

  Kern van de cursus is mengkleuren, perspectief, stofuitdrukking, schaduw, dus de technische kant van het schilderen. Bij de workshops wordt met name alkyd-verf gebruikt.

  Nee
  0 van de 8 plekken bezet
  Datum:
  04/09/2019 - 09:30 tot 06/09/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strandvan Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  14/09/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  18/09/2019 - 09:30 tot 20/09/2019 - 16:00
  Docent
  Adriaan van Bokhoven
  Locatie:
  Strand van Domburg
  Prijs: €395.00 voor leden: € 355,50
  Inhoud:

  Geïnspireerd door dat Zeeuwse Licht, de historie van Domburg en haar creatieve ambiance, organiseert Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ professionele schilderlessen. Een bijzondere beleving...

  Nee
  0 van de 12 plekken bezet
  Datum:
  25/09/2019 - 10:00 tot 27/09/2019 - 16:00
  Docent
  Marian Filarski
  Locatie:
  Schijndel, Noord-Brabant
  Prijs: €375.00 voor leden: € 337,50
  Inhoud:

  Leren schilderen op prachtig materiaal, waarop je bovendien schitterend kunt werken? Dan is deze workshop een must voor jou! Geschikt voor beginners én gevorderden.

  Tijdens deze inspirerende en sprankelende workshop leer je:

  Nee
  0 van de oneindig plekken bezet
  Datum:
  05/10/2019 - 11:00 tot 17:00
  Docent
  Dennis Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €125.00 voor leden: € 112,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij met paletmes een mooi olieverf schilderij gemaakt wordt. Schilderen met het mes is een uitdaging. Wat je mist aan detail krijg je dubbel en dwars terug aan structuur en sfeer.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  19/10/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  02/11/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  In deze workshop wordt onderzocht wat allemaal met pastelkrijt mogelijk is. Deze techniek die het midden houdt tussen tekenen en schilderen is erg populair. De klassieke methode wordt gehanteerd.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet
  Datum:
  16/11/2019 - 11:00 tot 16:00
  Docent
  Patricia Sierhuis van Roij
  Locatie:
  Haaksbergen, Overijssel
  Prijs: €95.00 voor leden: € 85,50
  Inhoud:

  Een leuke workshop waarbij je veel leert over alle aspecten van het tekenen met kleurpotlood. Je leert hoe je vol-vet een realistisch resultaat bereikt en alles uit een kleurpotlood haalt.

  Nee
  0 van de 9 plekken bezet

Atelier belicht

‘Mijn grootste drijfveer is mijn streven naar perfectie. Ik wil altijd weer beter werk maken. Beter van compositie, beter in de details, beter, beter. Ik word er soms zelf gek van.’

George Christiaans.

www.ateliermeesters.nl

‘Ik experimenteer graag met de kleuren door, wat anderen zeggen, ze te overdrijven. Ik dik de kleuren aan en accentueer daarmee aspecten van mijn werk.’

Anneke van Vandaag.